"Vanuit jezelf gaat het vanzelf"

Leven Lang Ontwikkelen

INTRINSECUS is het expertisecentrum voor begeleiding van medewerkers door middel van opleiding, coaching en persoonlijk leiderschap. De mens staat centraal, procedures zijn dienend.

INTRINSECUS onderscheidt zich door maatwerk in intensieve en persoonlijke begeleiding. De sleutel voor duurzaam leersucces is intrinsieke motivatie. Komt het uit jezelf, dan gaat het als vanzelf.

INTRINSECUS staat voor de overdracht van kennis en inzichten die bijblijven. Voor duurzaam leersucces is intrinsieke motivatie een noodzakelijke voorwaarde. Intrinsieke motivatie heeft in de organisatie over de hele linie invloed op de kwaliteit. 

Met INTRINSECUS neem je afscheid van de 'het systeem werkt nu eenmaal zo'-gedachte. In plaats daarvan komt 'Wat kan er beter?', met daaraan gekoppeld 'Wat zou ikzelf kunnen doen?' en 'Wat wil/moet ik aangereikt krijgen om verder te komen?'


Diensten en producten

                              Leven Lang Ontwikkelen

Opleiding

Opleidingen bestaan uit 5 bijeenkomsten waarbij de nadruk ligt op de theorie, dus kennisoverdracht 

Cursussen duren ook 5 bijeenkomsten met veel koppeling en toepassing van theorie naar de eigen praktijk

De nadruk bij trainingen en workshops ligt altijd op de eigen praktijk. De duur is veelal 1 of 2 contactdagen

Kan zowel individueel als in groepsverband op elk niveau aangeboden worden

Maar maatwerk kan natuurlijk ook altijd. Samen kijken we graag naar gezamenlijke mogelijkheden

Coaching

Een coachingstraject helpt bij persoonlijke ontwikkeling en daagt uit om anders te gaan denken en doen zodat je doelen kan bereiken. Alleen lukt het vaak niet om te veranderen. Samen beginnen we met jouw leervraag. Wat wil je bereiken en wat wil je daarvoor leren? Het gaat erom je eigen weg te ontdekken. Het gaat onder andere om het krijgen van meer zelfvertrouwen, beter omgaan met stress, anders communiceren of samenwerken en omgaan met weerstand

Coachingstrajecten zijn altijd maatwerk

Persoonlijk Leiderschap

Hierbij gaat het, in tegenstelling tot de gebruikelijke definitie als de vaardigheid om jezelf te leiden en richting te geven, om meer inzicht te krijgen in eigen gedrag. Dat is namelijk van grote invloed op gedrag van anderen. Als je gedrag verandert gaan anderen ook anders reageren. Zo krijg je voor elkaar wat je eerst niet voor elkaar kreeg. Op deze manier kan je op een bewuste manier keuzes maken. Zodat je minder wordt geleefd en kunt zijn wie je echt wil zijn. 

Ook kunnen we lezingen verzorgen waarbij uitgebreid geput wordt uit eigen praktijkvoorbeelden en ervaringen. 


Ervaringen


"Betrokken bij iedereen en probeert het beste uit een ieder te halen"

"Bevlogen met een brede kijk op verschillende onderwerpen. Verbindt theorie met de praktijk en vertaalt daarin visie op hoe het zou mogen zijn"

"Accuraat, duidelijk, draait niet om de brei heen, prettig in omgang, veel kennis en betrouwbaar"