Leven Lang Ontwikkelen

"Vanuit jezelf gaat het vanzelf"

INTRINSECUS is het expertisecentrum voor begeleiding van medewerkers door middel van opleiding, coaching en persoonlijk leiderschap. De mens staat centraal, procedures zijn dienend.

INTRINSECUS onderscheidt zich door maatwerk in intensieve en persoonlijke begeleiding. De sleutel voor duurzaam leersucces is intrinsieke motivatie. Komt het uit jezelf, dan gaat het als vanzelf.

Kennis die bijblijft
INTRINSECUS staat voor de overdracht van kennis en inzichten die bijblijven. Voor duurzaam leersucces is intrinsieke motivatie een noodzakelijke voorwaarde. Intrinsieke motivatie heeft in de organisatie over de hele linie invloed op de kwaliteit. Dit schema laat in grote lijnen zien hoe dit doorwerkt:

Intrinsieke motivatie -> Meer betrokkenheid -> Meer binding -> Minder verloop -> Minder kosten ->  -> Betere kwaliteit en grotere omzet en winst en dus meer investeringsruimte 

Hoe bereik je intrinsieke motivatie?

  • Door persoonlijke erkenning, een goede sfeer en fijne mensen om mee samen te werken. Ook het gevoel dat je jezelf ontwikkelt, dat je bijleert, uitdagingen aangaat en dingen doet die je interessant vindt.
  • Door je te richten op je eigen (realistische) doelen, telkens gericht feedback en feed-forward te geven, door buiten de bekende paden te treden, door te complimenteren.
  • Door mensen te laten delen in succes, aan te geven dat ze er toe doen, en dat wát ze doen onderdeel is van een groter geheel. Maar ook door duidelijk aan te geven wanneer iets niet haalbaar is.
  • Medewerkers krijgen binnen de doelstellingen van de organisatie de ruimte om autonoom te werken.

Met INTRINSECUS neem je afscheid van de 'het systeem werkt nu eenmaal zo'-gedachte. In plaats daarvan komt 'Wat kan er beter?', met daaraan gekoppeld 'Wat zou ikzelf kunnen doen?' en 'Wat wil/moet ik aangereikt krijgen om verder te komen?' Eigen inbreng wordt gewaardeerd, medewerkers voelen zich serieus genomen, en terecht.

Medewerkers binden
Medewerkers 'binden' betekent twee dingen: ze hebben meer binding met het bedrijf (betrokkenheid) en zullen zich mede daardoor langer binden aan het bedrijf (minder verloop).Het risico van een top-downcultuur is dat medewerkers doen wat ze moeten doen omdat het moet (en meer niet). Zodra de controle van 'de baas' verdwijnt, verdwijnt de reden om je in te spannen. Als je zo aan een cursus of een opleiding begint, blijft de leerstof niet hangen. Je werkt voor de baas, dus je leert voor de baas. Externe motivatie geeft op de lange duur meer frustratie dan effect. Straf ontlopen is een negatieve impuls. Beloning is een positieve. 

Is er sprake van intrinsieke motivatie, dan hoef je als organisatie niet meer te duwen of te trekken. Sterker nog: liever niet. Het principe 'vanuit jezelf gaat het vanzelf' neemt het hier over. 

Meetbaar effect
Samen met INTRINSECUS formuleer je als opdrachtgever meetbare leerdoelen (concreet, zichtbaar en stuurbaar). Gedurende het traject en na afloop worden de resultaten gemeten en tegen het licht gehouden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verbetering in het functioneren in de werksituatie

Vertrouwen
Succes hangt af van vertrouwen en commitment bij de medewerkers die dit resultaat moeten behalen. Daarom moet de mens centraal staan in het 'organisatie-denken'. INTRINSECUS werkt mensgericht in plaats van taakgericht, want pas dan boek je resultaten. De mens staat centraal, procedures zijn dienend.

Contact

Nieuwsgierig geworden naar wat INTRINSECUS voor uw organisatie en uw medewerkers kan betekenen? Neem dan contact op want dat gaat niet "vanzelf"!