"Vanuit jezelf gaat het vanzelf"

Ervaringen

Angelique Kartner

Afdelingshoofd / Treant Zorggroep

Bevlogen met een brede kijk op verschillende onderwerpen. Verbindt theorie met de praktijk en vertaalt daarin visie op hoe het zou mogen zijn. Neemt mensen mee en prikkelt om langs meerdere invalshoeken over onderwerpen na te denken

Thobias Sloot

Veiligheidsdeskundige / Defensie

Vrijheid in denken en handelen, raad en ondersteuning daar waar noodzakelijk en op aanvraag. Eerlijkheid in de communicatie. Ik heb de samenwerking als prettig ervaren, vooral omdat ik gewend ben om zelfstandig te werken en te handelen. Hier kreeg ik alle ruimte voor

Ronald Kley

Hoofd Magazijn / Distrivers

Accuraat, duidelijk, draait niet om de brei heen, prettig in omgang, veel kennis en betrouwbaar

Stefan Dries

Mede-eigenaar / Brandprevantie Oost

Betrokken bij iedereen en probeert het beste uit een ieder te halen. Duidelijk en helder in wat de te volgen stappen zijn om het doel te bereiken. Laat zien dat er meer wegen zijn om een doel te bereiken wat ik erg prettig vond. Flexibel en denkt mee. Ook naast de opleiding geïnteresseerd in de mens en hebben we veel mooie gesprekken gehad

Menno van der Woude

Manager / PostNL

Inhoudelijk zeer ter zake kundig. Weet met uitstekende voorbeelden theoretische kennis over te dragen. Zeer boeiende lessen. Veel theoretische informatie gedeeld die in de praktijk (in)direct toepasbaar is. Kan persoonlijk sparren over logistieke problemen in de praktijk. Weet je te prikkelen om uit je comfort zone te komen en anders te gaan nadenken over logistieke issues. Onderscheid door uitstekende intensieve en persoonlijke coachende begeleiding

Renate Miedema

Supply Chain Specialist / Zuiver Group

Zeer prettige begeleiding. Je kan veel dingen zeggen, delen en benoemen. Zolang je er een onderbouwing bij hebt is dat prima. Als je die niet hebt wordt hier samen met je naar op zoek gegaan. Of duwt je de juiste kant uit als de bewering niet juist blijkt te zijn. De planning is altijd strak voor elkaar. Ook heb ik het als erg prettig ervaren dat er op behoefte ook op andere data dan de lesdagen flexibel sparring-sessies gepland konden worden

Rob Emmink

Teamleider / Emmink

Ik heb het contact als open, pragmatisch en transparant ervaren, positief over de wijze van vertrouwen en wijzen op eigen verantwoordelijkheid in het proces

Jan Tuma

Teamleider / Martini ziekenhuis

Coach die zegt waar het op staat en er niet om heen draait. Afspraak is afspraak en weet op die manier de neuzen iedere keer dezelfde kant op te laten wijzen. Is altijd duidelijk en geeft je eerlijke en opbouwende feedback

Kasper Jørgensen 

Storemanager / Bever

Eerlijk. Betrouwbare sparringpartner waarbij  een prettige balans is tussen spreken en stil zijn. Er is ruimte. Ongemakkelijke keuzes worden niet uit de weg gegaan ten behoeve van enkel kortstondig comfort, blik helder vooruit op datgene wat voor de langere termijn het juiste is. Weet hoofdzaak en bijzaak goed te scheiden en keuzes daarop te baseren. Is volhardend in zijn weg en realistisch in het bijsturen wanneer de situatie daarom vraagt

Gerard Krikken

Opleidingsmanager / Kennismakelaar

Prettige samenwerking en legt de lat hoog. Voortdurende drang naar vernieuwing en ontwikkeling en de motivatie om het beste naar boven te halen. Ik ben ervan overtuigd dat door de manier van aanpak; maatwerk in intensieve en persoonlijke begeleiding, het beste bij de medewerkers naar boven haalt

Ruben Talsma

Transportplanner / De Vries

Duidelijke communicatie. Iedereen weet waar hij aan toe is en wat er van hem verwacht werd, maar ook wat je af moet hebben. Goede planning waardoor opdrachten op tijd af zijn. Ook heb ik door de samenwerking geleerd hoe je vragen concreet maakt

Thomas Schoppers

Supervisor / Detailresult Groep

Direct en recht door zee. Neemt niet zomaar met het eerste antwoord genoegen. Door het stellen van vragen aan het denken gezet. Niet de makkelijkste weg te willen kiezen maar echt onderzoek te doen naar het geen ik wil vertellen. Met name de vragen "hoe en waarom" iets is gedaan / uitgevoerd. Aangezet om me beter voor te bereiden op zaken welke ik wil uitvoeren. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren, hard maar eerlijk en dit werkt altijd

Otto Mulder

Docent / Manager

Sterk analytisch vermogen, hierdoor zeer goed in staat om op hoog niveau beleid en visie te ontwikkelen die aansluit met de doelgroep en het bedrijf. Verbaal sterk en kan hierdoor doelgroep op een stimulerende manier enthousiasmeren. Leert cursisten hoe ze veelal zelf oplossingen kunnen vinden door "vraag gestuurd coaching" en stimuleert door zelf de weg te vinden, antwoorden te ontdekken in eigen, voor iedereen uniek, leerproces. Eerlijk en oprecht. Rechtvaardig en dwars van "rat-race"- achtige praktijken

Michiel Vrielink

Inkoper / Van Dijk

Adequaat en steevast voorzien van feedback dat ervoor zorgt dat de voortgang gewaarborgd bleef. Ik denk dat zonder de ondersteuning en coaching afstuderen zonder vertraging mij niet was gelukt. 

Henri Sturing

KYC Analist / ING

Geeft op een duidelijke en directe manier les aan studenten. Hierbij worden concrete voorbeelden gegeven gerelateerd aan de gegeven lessen. De directe manier van werken en het ontvangen van feedback heeft geholpen om mij goed voor te bereiden op de tentamens en de opdrachten tot een goed einde te leiden. Directe manier van werken, geeft complimenten waar nodig en zegt ook eerlijk als iets nergens op lijkt. 

Wouter Zwiers

Teammanager / Tandartspraktijk Dentpoint

Avonturier, vertelt met passie over vakgebied

Michiel Bos

Chauffeur / Van der Lee

Theorie goed te koppelen aan praktijkvoorbeelden wat lesstof inzichtelijker en tastbaarder maakt. Ook de individuele benadering maakt het mogelijk dat iedereen lesstof op eigen tempo eigen gemaakt kan worden. Betere start met vervolgopleiding

Marcel Fehling

Teammanager / Royal Flora Holland

Ik heb de lessen altijd als zeer prettig ervaren, humor, goede voorbeelden, ruimte geven en afdwalen van de lesstof kwam allemaal aan de orde; Go with the flow, dit voelt wel goed aan. De feedback op de opdrachten hebben mij er doorheen gesleept

Luc Stuifzand

Service regiomanager / Heffiq

Samenwerking gebaseerd op het aangaan van een (langdurige) relatie met elkaar, waar vertrouwen, respect, kwaliteit en resultaatgerichte aanpak voorop staan 

Thiemo Sinnige

DC Manager / Detailresult Groep

Altijd heldere feedback en sluit goed aan op de belevingswereld. Legt goed een verband tussen theorie en praktijk. Legt de verantwoordelijkheid waar deze hoort, bij degene die begeleid wordt. Is strikt en slikt niet alle "excuses" voor zoete koek

Joram van Hasselt

Logistiek Partner management / Kruitbosch

Erg prettige samenwerking, voor mij werkte het goed dat er strakke afspraken gemaakt werden, hierdoor werd ik gestimuleerd om mijn opdrachten op tijd en zorgvuldig af te ronden. Daarnaast vond ik het prettig om 1 op 1 te kunnen sparren over mijn opdracht. Dit zorgde ervoor dat we wat dieper op de materie in konden gaan wat mij weer verder hielp

Willem de Boer

Farmaceutisch Logistiek medewerker / MCL

Ik heb de samenwerking als positief ervaren. De begeleiding blijft altijd positief met duidelijkheid wat te doen als je vast liep om weer de juiste richting te krijgen waardoor je verder kan en alles aan het eind van het project op tijd af hebt

Emile Sikkema

WM-Keyuser / Hospital Logistics MDC

Prettige samenwerking, waarbij door de juiste vragen te stellen, aan het denken wordt gezet, hoe een beter resultaat neer te zetten

Demian Tenhage 

Logistiek proces coördinator / Wovar

Fijne samenwerking. goede coaching en actieve sturing in de juiste richting. Je merkt aan de begeleiding dat de nodige expertise echt aanwezig is. Naast het professionele aspect ontbreekt het ook niet aan een gezonde portie humor, iets wat mij persoonlijk heeft geholpen om een goede onderlinge band op te bouwen. 

Publicaties

"Jobrotation - een praktijkvoorbeeld" / De peiler, vakblad Nederlandse Vereniging voor Sevicemanagement / 1999 / Voordelen van taakroulatie

"Samenwerking" / Bulletin Barloworldinside / 2009 / Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

"Zonder kennis staat alles stil" / Spreker thema avond / 2011 / Belang opleiding Ad Logistiek voor bedrijfsleven

"Samenwerken betekent samen werken" / Masterthesis hogeschool Windesheim Zwolle / 2012 / Kwalitatief innovatieonderzoek mogelijkheden operationaliseren samenwerken onderwijs en bedrijfsleven

"De rol van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij duurzaam ondernemen als onderdeel van duurzame ontwikkeling" / Wetenschappelijke verhandeling Open Universiteit Heerlen / 2013 / Rol van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven bij duurzaam ondernemen

"Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het logistieke domein en kansen opleiden" / Intern / 2019 / Kansen en bedreigingen op de logistieke arbeidsmarkt

Bedrijfspublicaties knelpuntenanalyse / Intern / 1995-2021 / Layout, routing, voorraadbeheer, doorlooptijd, werkdruk, kwaliteit, samenwerking

Ontwikkeling lesmateriaal / Intern / 2005-2021 / Logistiek, Bedrijfskunde, Management

* Gecertificeerd

Master Learning & Innovation / Bachelor Applied Sciences Logistics Management / Toetsconstructeur Proeve van Bekwaamheid / EVC Assessor